Vergoeding

 

Oefentherapie Cesar- Mensendieck wordt voor een beperkt aantal chronische indicaties vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast vergoeden de meeste aanvullende verzekeringen oefentherapie. Aangezien er ook dit jaar weer een aantal wijzigingen in de verzekeringspakketten zijn, wordt geadviseerd om in uw polis, telefonisch bij uw verzekeraar, of op internet na te gaan of en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.

  

Tarieven

Voor mensen die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn gelden de volgende praktijktarieven:

 

Behandeling in de praktijk 32,00 voor 30 minuten
Behandeling aan huis  42,00 voor 30 minuten 
Screening* 15,00 voor 15 minuten

*noodzakelijk bij aanmelding zonder verwijzing van de huisarts of specialist.

  

Wanneer u genoodzaakt bent een afspraak af te zeggen wordt u verzocht dit tijdig te doen. Wanneer u minimaal 24 uur van te voren afzegt, zal de gereserveerde tijd u niet in rekening gebracht worden.