Vergoeding

 

In tegenstelling tot eerdere jaren ben ik voor 2021 niet meer met alle verzekeraars een contract aangegaan.

Ik heb niet  getekend bij Zilveren Kruis. Hieronder vallen ook Interpolis, FBTO en de Friesland.

In de praktijk betekent dit dat u van mij de rekening krijgt en deze zelf moet betalen. U kent hem daarna indienen bij uw verzekeringsmaatschappij waarna u een gedeelte vergoed krijgt. Hiervoor verwijs ik u naar de website van uw verzekeraar.

 

 

Algemeen:

Oefentherapie Cesar- Mensendieck wordt voor een beperkt aantal chronische indicaties vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast vergoeden de meeste aanvullende verzekeringen oefentherapie. Aangezien er ook dit jaar weer een aantal wijzigingen in de verzekeringspakketten zijn, wordt geadviseerd om in uw polis, telefonisch bij uw verzekeraar, of op internet na te gaan of en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.

  

Tarieven

Voor mensen die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn gelden vanaf 1-1-2021 de volgende praktijktarieven:

 

Behandeling in de praktijk

Intake en onderzoek na verwijzing

37,50 voor 30 minuten

45,50 voor 45 minuten

Behandeling aan huis  48,00 voor 30 minuten 
Screening* 15,00 voor 15 minuten

*noodzakelijk bij aanmelding zonder verwijzing van de huisarts of specialist.

  

Wanneer u genoodzaakt bent een afspraak af te zeggen wordt u verzocht dit tijdig te doen. Wanneer u minimaal 24 uur van te voren afzegt, zal de gereserveerde tijd u niet in rekening gebracht worden.