Corona

Update 17 augustus

Tijdens mijn vakantie afgelopen week is door de beroepsorganisaties bekend gemaakt dat geen afspraken in de praktijken mogen plaatsvinden indien iemand is teruggekomen uit een "code oranje" gebied.Eigenlijk spreekt dit wat mij betreft voor zich, gezien het feit dat de mensen die dit betreft in thuisquarantaine moeten zijn, maar ik benoem het toch maar even apart. Uiteraard kan een afspraak wel online plaatsvinden.

Hiernaast blijven de andere maatregelen, waarvoor ik u verwijs naar eerdere updates, onverminderd van kracht. Dus meekijkende ouders: graag mondkapje meenemen en opzetten bij binnenkomst van mijn praktijkruimte. 

 

 

Update 23 juli

Na een periode waarin de maatregelen minder strak werden en ook ik me binnen de praktijk minder strak heb opgesteld wat betreft het niet in de wachtkamer komen, toiletbezoek beperken en me (meestal) zonder mondkapje redelijk vrij bewoog, heb ik besloten preventief de maatregelen weer wat aan te scherpen.

Ik draag nu in elke afspraak een mondkapje en wanneer ouders ( nog steeds niet meer dan 1 tegelijk!) mee naar binnen komen is ook voor hen het dragen van een mondkapje verplicht. U wordt vriendelijk verzocht dit zelf mee te nemen maar indien niet beschikbaar dan krijgt u er een van mij. Een stoffen kapje, dat velen inmiddels wel hebben aangeschaft, is voor dit doel prima. 

Uiteraard betekent dit níet dat u daarom gewoon kunt komen als u klachten heeft! Het blijft gelden dat als u of iemand uit het gezin niest, hoest, verhoging heeft of een plotseling verlies van reuk en/of smaak (verschijnsel dat bij veel Corona patienten voorkomt), soms zelfs als enige symptoom) ervaart, u wordt gevraagd af te bellen. De dag vóór de afspraak is daarbij soms al leidend, zodat de afzegging op tijd gedaan kan worden. Wanneer u op de dag zelf klachten ervaart kan de afspraak altijd worden omgezet naar een bel- of videoconsult. Bij twijfel graag altijd even overleggen.

De afgelopen weken zijn er meer onderzoeken gepresenteerd die hebben laten zien dat een deel van de mensen met een besmetting (nog) geen symptomen ervaart , maar wel besmettelijk is voor een ander. Als ik die redenering volg, kan ik u meer veiligheid bieden door het mondkapje te dragen en dat ook te vragen van meekijkende ouders of verzorgers. En dan beweeg ik me uiteindelijk vrijer dan dat ik het niet doe omdat het ( nog) geen voorschrift is.

Ik hoop iedereen hiermee duidelijkheid te hebben gegeven en wanneer u vragen heeft, mail me dan  alstublieft even op vandenhoektruus@gmail.com

Een zonnige dag gewenst!

 

 

Update 7 mei

Inmiddels heb ik weer een aantal mensen in de praktijk behandeld en dat is erg fijn. Bij het afspreken worden de nieuwe hygieneregels goed doorgesproken en het precies op tijd komen, direct door kunnen lopen mijn behandelruimte in, hier handen wassen en meenemen van een eigen schone handdoek om op te liggen ( die daarna uiteraard weer mee naar huis gaat), werken prima. Zo min mogelijk toiletbezoek ( uiteraard wel als het nodig is :-) en nog geen gebruik van de centrale oefenzaal en wachtkamer zorgen dat de contacten met anderen minimaal zijn. Dus ik verwacht in de komende weken weer rustig terug te gaan naar een volle agenda, waarin de planning erg strak is en ik uitlopen voorkom door een alarm te zetten, zodat ik steeds tussen twee afspraken door kan schoonmaken wat gebruikt is.

U bent dus welkom om af te spreken! Uiteraard blijft de mogelijkheid om via videobellen of met een telefonisch consult te werken voorlopig gehandhaafd. Dit geldt als normale afspraak en wordt ook als zodanig gezien door de verzekeraar.

 

 

 

Update 1 mei

Hoera! Er komt wat meer ruimte om mensen weer in de praktijk te kunnen zien wanneer dit noodzakelijk is. Wel wordt alles wat online gedaan kan worden en effectief is voorlopig op die manier voortgezet, al dan niet afgewisseld met afspraken in de praktijk. Wanneer er zorgvuldig is afgewogen of iemand naar de praktijk kan komen hoeven er geen beschermende middelen gebruikte te worden. Ook niet wanneer en binnen de anderhalve meter afstand gewerkt wordt. Bij sommige mensen die extra kwetsbaar zijn zal ik dat in overleg soms wel doen, als extra bescherming van de client.

Ik blijf goed afwegen met wie ik kan afspreken en hoe we het plannen, zodat contacten zo minimaal mogelijk plaatsvinden en wachtmomenten vermeden kunnen worden.

Maar dit is al een mooie stap voorwaarts!

Iedereen een gezond en goed weekend gewenst!

 

 

Update 29 april

Tot mijn spijt is er nog steeds geen oficiële toestemming voor het zogenaamd opschalen van de zorg. Er wordt door diverse partijen besproken hoe dit op een veilige manier kan en wat hiervoor nodig is. Omdat men vreest voor een tweede piek van besmettingen wanneer men te vroeg de regels versoepelt én er nog steeds schaarste is in de beschermende middelen, die waarschijnlijk verplicht worden te gebruiken bij behandelingen waarbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, is men terughoudend. 

Dat betekent dat bijna alle afspraken nog telefonisch of online plaatsvinden.

En wanneer de praktijk weer "live"gaat werken zal het er beslist anders aan toegaan dan voorheen. Ik heb inmiddels alle mogelijke aanpassingen gedaan om veilig werken mogelijk te maken en zal alle cliënten hierover via mail informeren. Ik verheug me al wel op de volgende fase, waarin live en online elkaar zullen afwisselen en aanvullen! 

In de tussentijd wens ik iedereen alle goeds! Blijf zoveel mogelijk in beweging, ga ook als het kan elke dag veilig naar buiten en blijf lekker oefenen om soepel en sterk te blijven!

Warme groet, Truus

 

 

 

Update 6 april

De afgelopen weken heb ik vooral positieve ervaringen opgedaan met videobellen. Soms is het wat prutsen met de techniek, soms hapert de internetverbinding, maar in het algemeen gaan de consulten goed. Soms levert het goede dingen op doordat ik kan meekijken in de thuissituatie en gebruik kan maken van dingen die ik anders niet gezien had. En verder is het coachend aanwezig zijn vaak een goede trigger om weer meer te oefenen.

Ik zie nog steeds geen mensen live omdat ik het gevaar van besmetting in de praktijk te groot vind, voor u én voor mij. Wanneer de regels verruimd kunnen worden is voor ieder onduidelijk. Overigens hebben huisartsen aangegeven dat zij niet gebeld willen worden over al dan niet live mogen behandelen van mensen. De beroepsgroep wordt zelf geacht zijn verantwoordelijkheid daarin te nemen en de richtlijnen te volgen. Helaas betekent dit voorlopig voortzetting van de status quo.  

Een van de dingen die momenteel spelen is het feit dat men thuis op een geïmproviseerde werkplek lang achter het beeldscherm zit. Ook hiervoor is het mogelijk een afspraak te maken online, want met wat aanpassingen is het vaak mogelijk de werkplek een stuk beter te organiseren en inrichten, zodat deze meer uitnodigt om een goede houding te handhaven. Mocht u hulp nodig hebben, dan hoor ik het graag!

 

 Update 23 maart 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen en adviezen is de praktijk niet meer geopend voor directe consulten maar werk ik middels videobellen. Dit is inmiddels een goedgekeurde behandelvorm en wordt dan ook net als gewone behandelingen onder dezelfde voorwaarden door uw verzekeraar vergoed.

Fysiek behandelen mag onder de huidige situatie alleen na direkt overleg met een verwijzend arts en in situaties waarin uitstel blijvende schade of achteruitgang zou betekenen.

Wanneer u via videobellen begeleid wilt worden kunt u zich hiervoor aanmelden via vandenhoektruus@gmail.com.

Ik wens u allen wijsheid en gezondheid en hoop u over niet al te lange tijd weer te ontmoeten, online of het allerliefst live!

Warme groet, Truus

 

 

 

 

Update 18 maart 2020

Vanwege een milde verkoudheid is de praktijk deze week gesloten. 

Naar verwachting ben ik vanaf 23 maart weer aanwezig voor de mensen die de behandelingen willen voortzetten. Uiteraard is er extra aandacht voor hygiëne . Iedereen is hier via mail over geïnformeerd.

Heeft u vragen mailt u deze dan alstublieft naar vandenhoektruus@gmail.com