Op dit moment zijn alle Corona maatregelen opgeheven, passend bij de huidige situatie. Uiteraard blijf ik te allen tijde bereid een mondkapje te dragen indien de cliënt hier prijs op stelt en is iedereen geheel vrij er zelf voor te kiezen zowel in de wachtkamer als in de behandelkamer! 

Tevens wil ik u vragen af te zeggen indien er sprake is van acute verkoudheidsklachten of andere symptomen die passen bij Covid, griep of anderszins. De dag vóór de geplande afspraak is hierbij al leidend. Als u tijdig afzegt heb ik nog te mogelijkheid een andere afspraak in te plannen. Bij twijfel graag tijdig overleggen. Dank voor de medewerking.